Tag: Welsh

  • Gyrfa Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Speakers for Schools i gynnig profiad gwaith i bob ysgol wladol yng Nghymru

    Gyrfa Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Speakers for Schools i gynnig profiad gwaith i bob ysgol wladol yng Nghymru   Heddiw, mae Gyrfa Cymru a’r elusen symudedd cymdeithasol Speakers for Schools yn cyhoeddi partneriaeth genedlaethol newydd, a fydd yn sicrhau bod cyfleoedd profiad gwaith a sgyrsiau ysbrydoledig am yrfaoedd ar gael i bob myfyriwr rhwng 14-19 oed yng Nghymru ac sy’n cael addysg mewn ysgolion gwladol. Mewn ymgais i helpu pobl ifanc dan anfantais i ddal i fyny ar ôl Covid, bydd y bartneriaeth newydd hon yn helpu’r genhedlaeth nesaf i gysylltu â chyflogwyr ledled y DU a chaniatáu […]

    Read More

  • Careers Wales partners with Speakers for Schools to offer work experience to every state school in Wales

    Careers Wales partners with Speakers for Schools to offer work experience to every state school in Wales Careers Wales and leading social mobility charity Speakers for Schools today announces a nationwide partnership, making work experience opportunities and inspirational talks available to students in Wales aged 11-19 and in state education. In a bid to help disadvantaged young people catch up post-Covid, this new partnership will help the next generation connect with employers across the UK and allow them to experience the world of work after 18 months of missed career opportunities. It builds on the current work of Careers Wales […]

    Read More